Došlo k chybě při zpracování webových stránek.

Chybová zpráva: Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu. (AktPgNastav)

Zdrojový kód: Rezervace

Trasování:
v Rezervace.RezDat.AktPgNastav() v C:\ComArrVs\WebDesk\Obj\Rezervace\RezDat.aspx.cs:řádek 746 v Rezervace.RezDat.Page_UnLoad(Object sender, EventArgs e) v C:\ComArrVs\WebDesk\Obj\Rezervace\RezDat.aspx.cs:řádek 28 v System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) v System.Web.UI.Control.OnUnload(EventArgs e) v System.Web.UI.Control.UnloadRecursive(Boolean dispose) v System.Web.UI.Page.UnloadRecursive(Boolean dispose) v System.Web.UI.Page.ProcessRequestCleanup() v System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) v System.Web.UI.Page.ProcessRequest() v System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) v System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) v ASP.rezervace_rezdat_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) v c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\26676eb7\92c7e946\App_Web_tffaff12.3.cs:řádek 0 v System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() v System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) v System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

Vnitřní chyba:


Identifikace:


Query string:
14